oborony i'meni' dvajdy geroi'a Sovetskogo Soi'y'za T.I'a.Begeldi'nova MO RK

g.Aktobe

Nomer faksa: +7 (7132) 54 62 29, 52 28 44