050020, Respy'bli'ka Kazahstan,
g. Almaty, y'l. Satpaeva 16-18-18a
e-mail: turpost@list.ru
turpost_09@mail.ru