Kazahski'i' natsi'onalnyi' medi'tsi'nski'i' y'ni'versi'tet i'm. S.D. Asfendi'i'arova

g. Almaty, y'l. Tole bi', 88

Эlektronnai'a poс'ta: kaznmu@ arna.kz.

I'nternet-sai't: www.kaznmu.kz

Nomer faksa kantseli'ari'i': +7 (727) 292 69 62