g. Astana, y'l. Korgaldji'nskoe s'osse 8
Tel: +7 (7172) 70 30 30