g. Almaty, y'l. Ai'teke bi', 99

Эlektronnai'a poс'ta: zhenpi@mail.online.kz

I'nternet-sai't: www.kazmkpu.kz

Nomer faksa rektorata: +7 (727) 233 18 35