• Fotografi'i'a doljna byt sdelana nedavno, ne pozdnee, с'em za 12 mesi'atsev do podaс'i' bi'ografi'i'.
  • Kaс'estvo fotografi'i'. Fotografi'i'a doljna byt с'etkoi', bez sgi'bov i' pi'aten.
  • Kontrastnost/i'arkost/tsvet. Fotografi'i'a doljna byt tsvetnoi'. Sli's'kom temnye i'li' sli's'kom svetlye fotografi'i' ne pri'ni'mai'y'tsi'a. Kontrastnost fotografi'i' doljna byt dostatoс'noi', nali'с'i'e tenei' ne dopy'skaetsi'a.
  • Fon. Fotografi'i'a doljna byt sdelana na svetlom odnotonnom fone (belyi', goly'boi' i'li' svetlo-seryi'). Vni'mani'e: fotografi'i' na fone pri'rody ne pri'ni'mai'y'tsi'a.
  • Golovnye y'bory. Zai'avi'tel doljen byt i'zobrajen bez golovnogo y'bora.
  • Polojeni'e golovy. Zai'avi'tel doljen byt i'zobrajen anfas, bez povorota i' bez naklona golovy.
  • Vyrajeni'e li'tsa i' napravleni'e vzgli'ada. Vzgli'ad zai'avi'teli'a doljen byt napravlen pri'amo v fotokamery'. Vyrajeni'e li'tsa doljno byt nei'tralnym, rot zakryt.
  • Li'tso i' glaza. Volosy ne doljny zakryvat li'tso zai'avi'teli'a, li'tso doljno byt vi'dno polnosti'y', glaza otkryty i' horos'o vi'dny.

 

Obraztsovyi' vari'ant my'jskoi' fotografi'i' 

Obraztsovyi' vari'ant jenskoi' fotografi'i' 

Obraztsovyi' vari'ant fotografi'i' ofi'tsera