Сихов Мирболат Бақытжанұлы

РЕДАКТИРОВАТЬ БИОГРАФИЮ
 1. Аты – жөні: Сихов Мирболат Бақытжанұлы
 2. ЖСН: 600108302504
 3. Электрондық поштасы: mirbulats@mail.ru
 4. Жұмыс орны: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Іргелі математика» кафедрасының профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.д., кафедра меңгерушісі.
 5. Лауазымы: профессор міндетін атқарушы
 6. Облысы: Батыс Қазақсан облысы
 7. Қала, ауданы: Жәнібек ауданы, Тау ауыл советі
 8. Туу мерзімі:01.1960 ж.
 9. Педагогикалық өмір – баяны: Сихов М.Б. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің физика-математика факультетінде 1977-1982 жылдары оқып, 1985-1988 жылдары аспирантурасын бітірген. 1988 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. 1988 жылдың қазан айынан бастап ҚазМУ-дің математикалық талдау, функционалдық талдау және ықтималдықтар теориясы кафедрасының ассистенті, аға мұғалімі, доценті, ал  2012 жылдың қыркүйек айынан бастап іргелі математика кафедрасының профессор міндетін атқарушы.

2010 жылдың  16 желтоқсанында «Әртүрлі метрикадағы көпөлшемді жуықтау теориясының кейбір есептері» тақырыбындағы докторлық диссертациясын Қазан (Приволжье) федералдық университетінің Д212.081.10 диссертациялық кеңесінде қорғап,  2011 жылы 21 қазанында Россия ЖАК шешімімен оған ф.м.ғ.д. атағы берілді.

Функциялар теориясына, соның ішінде  жуықтау теориясы, енгізу теориясы, квадратурлық формулалар теориясына және  актуарлық математика саласына зор үлес қосқан белгілі маман. ҚР сақтандыру нарығында актуарлық қызмет көрсету лицензиясы бар, «Қазақстан актуарийлер қоғамы» қоғамдық ұйымының басқарма мүшесі.

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медалімен марапатталған.

 «Сақтандыру тәуекелдер бағалау жүйесін экономикалық-математикалық үлгілеу» тақырыбы бойынша 2013-2015 жылдарғы және  «Экономикалық ортаның белгiсiздiк шарттарындағы басқарушылық шешiмдердi қабылдаудың қолдауының математикалық әдiстерi » тақырыбы бойынша 2015-2017 жылдарғы гранттық ғылыми-зерттеу жобаларының ғылыми жетекшісі.

Сихов М.Б. «Математикалық талдау», «Актуарлық математика» пәндерінен орыс және қазақ тілдерінде сабақтар жүргізеді, магистратура, PhD докторантура бағдарламалары бойынша арнайы курстар оқиды. Өзіне тапсырылған жұмыстарға жауапты, кафедра мұғалімдері мен студенттер арасында беделді. Сабақтарын жоғарғы ғылыми-әдістемелік деңгейде өткізеді.

 1. Марапаттар, алғыс хат, сертификаттар: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медалімен марапатталған.

Действительный член общества актуариев Казахстана,  полностью выполнивший экзаменационные требования Обязательной программы обучения актуариев в Республике Казахстан

Лицензия №22 на проведение актуарной деятельности на страховом рынке РК от 16 июля 2002 г.

Актуарный курс VI «Страховые организации и пенсионные фонды: финансирование и инвестирование», Корпорация «Прагма» при финансовой поддержке Американского агентства по международному развитию, г. Алматы, 2003, 2004 гг.

Актуарный курс V «Пенсионное и социальное обеспечение», Корпорация «Прагма» при финансовой поддержке Американского агентства по международному развитию, г. Алматы, ноябрь 2002 года, сентябрь 2004 года.

Актуарный курс IV «Страхование жизни и здоровья», Корпорация «Прагма» при финансовой поддержке Американского агентства по международному развитию, г. Алматы, 2002 ,  2004 гг .

Актуарный курс III «General insurance and reinsurance», Корпорация «Прагма» при финансовой поддержке Американского агентства по международному развитию, г. Алматы, 2002 , 2003 гг..

Актуарный курс II «Актуарные принципы и их приложения», Корпорация «Прагма» при финансовой поддержке Американского агентства по международному развитию, г. Алматы, 2000, 2001 гг..

Актуарный курс I «Теория процентных ставок и случайных процессов в страховании жизни», Корпорация «Прагма» при финансовой поддержке Американского агентства по международному развитию, г.Алматы, апрель-май 2000 года .

Лицензия №22 на проведение актуарной деятельности на страховом рынке РК от 16 июля 2002 г.

Сертификат «Методы использования интерактивных систем в обучении» принял участие в семинаре с 23 по 30 июня 2016 года.

            09.02.2016 жылы «Білім көкжиегі» бағдарламасына қатысып, «Математика саласына сапалы маман дайындау және математикалық білім беруді жетілдіру мәселелері» тақырыбында ой бөлісті.

            «HP Accredited Technical Associate HP ATA – Connected Devices». Awarded on May 20, 2016

 1. Басылымдар:

Основные публикации:

 1. Сихов М.Б. Об одной теореме вложения // Дифференциальные уравнения, гармонический анализ и их приложения. МГУ. 1987. С.106-107.
 2. Сихов М.Б. О вложении некоторых классов функций // Изв. АН КазССР. Сер. физико – математическая. 1988. N 1. С.45-47.
 3. Сихов М.Б. О некоторых теоремах вложения // Изв. Вузов. Математика. 1988. N 9.

С.83-85.

 1. Сихов М.Б. О вложении  // Изв. Вузов. Математика. 1990. N 7. С.61-65.
 2. Сихов М.Б. Неравенства типа Бернштейна, Джексона-Никольского и некоторые теоремы вложения // Доклады НАН РК. 2000. № 5. С.14-19.
 3. Сихов М.Б. О прямых и обратных теоремах теории приближений с заданной мажорантой // Analysis Mathematica. V. 30, N 2. 2004. С.137-146.
 4. Сихов М.Б. Неравенства типа Бернштейна, Джексона — Никольского и оценки норм производных ядер Дирихле //Математические заметки. 2006. Т.80, вып. 1. С. 95-104.
 5. Сихов М.Б. О вложении и аппроксимативных свойствах классов функций с доминирующей смешанной разностью // Изв. Вузов. Математика. 2009. N 8. С.83-86.
 6. Сихов М.Б., Темиргалиев Н. Об алгоритме построения равномерно распределенных сеток Коробова // Матем. заметки. 2010. Т.87, вып. 6. С.948-950.
 7. Sikhov M.B. Kolmogorov prediameter //Abstracts. Short Communications Poster Sessions. International Congress of Mathematicians, August 13-21, 2014 Seoul. P.505-506.
 8. Sikhov M.B. About estimates of Kolmogorov prediameter for some ranges //Abstracts. V Congress of the Turkic World Mathematicians. Kyrgyzstan, 5-7 June, 2014. P.52.
 9. Баилов Е.А., Сихов М.Б., Темиргалиев Н. Об общем алгоритме численного интегрирования функций многих переменных // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014, том 54, № 7. С.1059-1077.