Рахымжанов Біржан Сұлтанұлы

РЕДАКТИРОВАТЬ БИОГРАФИЮ

Туған күні:1984-03-12

Туған жері: Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Саудакент (бұрынғы — Байқадам) ауылы

Жүмыс орны: Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты

Лауазымы: аға ғылыми қызметкер

E-Mail: birzhan@sultanuly.kz

Ғылым саласы: Ауылшаруашылығы ғылымдары

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандық шифры: 6D080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Диссертация тақырыбы: : Қазақстанның оңтүстік-шығысында көкөніс дақылдарын тамшылатып суарудың агроэкономикалық және экологиялық тиімділігі

Ғылыми атағы, мамандығы:

Академиялық атағы: PhD

Наградалары, атақтары:

Ғылыми өмірбаяны:

Кәсіби білімі:
2005-2009 жж. — Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 080100-Агрономия мамандығы бойынша студенті, (Агрономия бакалавры, үздік диплом, 2009 ж.)
2009-2011 жж. — Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 6М080900 — Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандығы бойынша магистранты (ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистранты, 2011 ж.)
2012-2015 жж. — Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 6D080900 — Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандығы бойынша PhD-докторанты (диссертация қорғау күні 29.12.2016 ж.).
ҚР БжҒМ-нің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2016 жылдың 6 мамырдағы «Ғылыми дәрежелер беру туралы» № 437 бұйрығымен 6D080900 – Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілді.

Ғылыми-педагогикалық еңбек жолы:
2009-2011 жж. — Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қайнар ауылы);
2011 — 2012 жж. — Қазақ ұлттық аграрлық университеті кафедра ассистенті (Алматы қаласы);
2012-2016 жж. — Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қайнар ауылы);
2016 ж. бастап — Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, сарапшы менеджері және Коммерцияландыру кеңсесінің жетекшісі (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қайнар ауылы).

Ғылыми тағылымдамалар:
1) 2013 ж. — «Марица — көкөніс дақылдары институты (Пловдив қаласы, Болгария);
2) 2014 ж. — «Марица — көкөніс дақылдары институты (Пловдив қаласы, Болгария).

Ғылыми жетістіктері:
40-тан астам ғылыми еңбектердің, оның ішінде Scopus деректер базасына кіретін жорналдарда 3 мақаланың, 1 патенттің, оқулық пен ұсыныстардың авторы (соавторы)

Маңызды еңбектер тізімі:

1) Рахымжанов Б.С., Асханалық қызылшаның өсіру жағдайларына байланысты сапасы мен сақталуы: а-ш.ғ. маг. дис. – Алматы, 2011. – 60 б.
2) Айтбаев Т.Е., Мамырбеков Ж.Ж., Айтбаева Б.О., Рахымжанов Б.С., Капельное орошение пасленовых овощных культур на юго-востоке Казахстана (томат, перец, баклажан): рекомендации. – Алматы: Таугуль-Принт, 2014. – 36 с.
3) Айтбаев Т.Е., Айтбаева А.Т., Рахымжанов Б.С. Технология капельного орошения картофеля и овощных культур на предгорных темно-каштановых почвах юго-востока Казахстана//Мат-лы научно-пр. конф. «Агроэкологические основы повышения продуктивности и устойчивости земледелия в ХХІ веке». — Алмалыбақ, 2013. – С.с.54-60.
4) Избасаров Е.Ж., Рахымжанов Б.С., Мамышев М.М., Бурибаева Л.А. Агроэкологические аспекты технологий орошения и удобрений в овощеводстве юго-востока Казахстана/ Ізденістер, нәтижелер, Алматы: ҚазҰАУ. – 2014. – №4. – 121-128 б.б.
4) Айтбаев Т. Е., Рахымжанов Б.С. Қазақстанның оңтүстік-шығысында тыңайтқыштарды пайдалана отырып томатты (Lycopersicon esculentum mill.) тамшылатып суғару/ҚР ҰҒА Хабарлары: Аргарлық ғылымдар сериясы, Алматы: ҚР ҰҒА. – 2015. — №2. – 21-25.
5) Рахымжанов Б.С. Қазақстанның оңтүстік-шығысында баялдыны (Solanum melongena L.) минералдық тыңайтқыштарды пайдалана отырып тамшылатып суғару//Ізденістер, нәтижелер. Алматы: ҚазҰАУ. – 2015. №1 (2). – 325-30.
6) Rakhymzhanov B.S., Aitbaev T.E., Tazhibaev T.S., Cholaсov T., Cultivation of egg plant (Solanum melongena l.) using drip irrigation with the use of mineral fertilizers in the conditions of the south-east Kazakhstan/ Biosciences, Biotechnology Research Asia (India, ISSN 0973-1245, Scopus). V.12 (1)7 – Р. 101-109.
7) Рахымжанов Б.С., Сейдазимова Д., Айтбаев Т.Е. Суүнемдегіш технологияларды қолданудың тәтті бұрыш танабы фитосанитарлық күйіне әсері// Өсімдікті қорғаудың инновациялық экологиялық қауіпсіз технологиялары: халықар. ғыл.конф. мат.-ры, Алматы, 2015. – 752-754 б.б.
8) Айтбаев Т.Е., Рахымжанов Б.С., Сейдазимова Д. Эффективность водо-сберегающих технологий орошения перца сладкого в условиях юго-востока Казахстана// Мат-лы конф. «Современные средства и технологии в сельскохозяйственном производстве»//Журнал пути повышения эффективности орошаемого земледелия. — Новочеркаск, — 2015. — № 4(60). – 64-68 б.б.
9) Massaliyev N.M., Ramazanova S.B., Rakhymzhanov B.S., Influence of Alfalfa Varieties on Changes in the Composition of Mobile Forms of Phosphorus in the Soil in the South-Eastern Kazakhstan/ Biosciences, Biotechnology Research Asia (India, ISSN 0973-1245, Scopus). V.12 (2)7 – Р. 691-698.