logo

«Адам және әлем» әдеби шығармашылық байқауы  (Қазақстанның Халық жазушысы Ә.Нұршайықов атындағы стипендия тапсыру үшін)

Алматы қаласында тұратын студенттер мен жоғарғы сынып оқушылары арасында көркем шығармашылық жұмыстар бойынша байқау жарияланады.

Байқауға қабылданатын шығармашылық жұмыстар:

 1. Прозалық көркем шығармалар (әңгімелер).
 2. Өлеңдер.
 3. Көркем публицистикалық шығармалар (очерк, эссе).

Тақырыптар: еркін.

Байқауға бір қатысушы бірнеше жұмыс тапсыра алады, бірақ әр қатысушы жұмысының   жалпы көлемі 4 беттен аспауы тиіс. (Шрифт Times New Roman 14, жол арасы – 1,5,  жиегі 2*2*2*2).

Шығармаларды орыс және қазақ тілінде жазуға болады.

Байқауға қатысу үшін тапсырылатын материалдарды adai75@mail.ru  электронды поштаға  «Шығармашылық байқау» атауымен жіберуі тиіс.

Көркем шығармалармен бірге  автор туралы мәліметтер міндетті түрде төмендегідей тәртіппен берілуі тиіс:

 1. Аты-жөні;
 2. Туған жыл, айы, күні;
 3. Мекенжайы, телефоны, электронды поштасы;
 4. Оқу орнының атауы (ЖОО, колледж, мектеп).

Ұйымдастыру комитеті мен қазылар алқасының құрамына әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің алдыңғы қатарлы профессорлары мен біліктілігі жоғары оқытушылары  қатыстырылады.

Ұйымдастыру комитеті материалдарды 2014 жылдың 1 қазаны мен 1 желтоқсаны аралығында қабылдайды.

Жүлделі орындарды иеленген  жеңімпаздарға Халық жазушысы Ә. Нұршайықов атындағы стипендия тапсырылады.

Ұйымдастыру комитеті 6 жүлделі орын  белгілеп отыр. (3 – қазақ тіліндегі шығарма, 3 – орыс тіліндегі шығарма)

Жеңімпаздарға  сыйақының салтанатты түрде тапсырылуы  2014 жылдың желтоқсан айының  екінші жартысында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де өтеді.

Ең үздік деп танылған шығармалар жазушының http://www.nurshaihov.kz  жеке сайтында жарияланады.

Сіздердің шығармашылық жұмыстарыңызды  күтеміз!

Байқауды ұйымдастыру комитеті

 «Мир и человек» КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА (на соискание стипендии имени Народного писателя Казахстана А. Нуршаихова)

Объявляется конкурс литературного творчества студентов и школьников старших классов, проживающих в городе Алматы.

На конкурс принимаются:

 1. Прозаические художественные произведения (рассказы).
 2. Стихи.
 3. Художественно-публицистические произведения (очерки, эссе).

Темы: свободные.

Один участник может представить на конкурс несколько произведений, но их общий объём не должен превышать четырёх страниц (шрифт Times New Roman 14, расстояние между строками – 1,5 интервала, поля 2*2*2*2).

Произведения могут быть написаны на казахском или русском языках.

Подаваемые на конкурс материалы высылаются авторами в электронном виде по электронному адресу adai75@mail.ru с указанием темы «Литературный конкурс».

К художественным произведениям необходимо приложить сведения об авторе, указав:

 1. Фамилию, имя, отчество;
 2. Дату и год рождения;
 3. Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты;
 4. Название учебного заведения (вуза, колледжа, школы).

В составе Оргкомитета и жюри конкурса – ведущие профессора и преподаватели высокой квалификации КазНУ имени аль-Фараби.

Оргкомитет принимает материалы с 1 октября по 1 декабря 2014 года.

Победителям, занявшим призовые места, будет вручена стипендия имени Народного писателя РК А. Нуршаихова.

Оргкомитет учредил 6 призовых мест (3 – за произведения на казахском языке; 3 – за произведения на русском языке).

Торжественное вручение стипендий состоится во 2-ой половине декабря 2014 года в КазНУ им. аль-Фараби (на заседании Учёного совета университета).

Лучшие произведения будут опубликованы на сайте http://www.nurshaihov.kz.

Ждём ваши творческие работы!

Оргкомитет конкурса

Отправитель: Нуршаихова Жанар Азильхановна

E-Mail отправителя: zhanara26n@mail.ru