Qurmetti g'alymdar!
Bu'gingi tan'da qazaq tilinde qurastyrylg'an «QAZAQSTAN G'ALYMDARY: ЭNTsI'KLOPEDI'I'a» — g'ylymi' bi'ografi'i'alar kitaby dai'yn bolg'anyn habarlai'myz.
Bul эntsi'klopedi'i'ag'a «Qazaqstan g'alymdary – Y'с'enye Kazahstana» sai'tyna ornalastyrylg'an otandyq g'alymdardyn' o'mirbai'andary engizildi.
Qazirgi y'aqytta basylym ti'pografi'i'alyq o'n'dey'de.
Anyqtamalyq telefon: 8727 3191769

Y'vajaemye y'с'enye!
Soobщaem, с'to podgotovlena kni'ga nay'с'nyh bi'ografi'i' «QAZAQSTAN G'ALYMDARY: ЭNTsI'KLOPEDI'I'a» na kazahskom i'azyke.
V эntsi'klopedi'i'y' vos'li' svedeni'i'a ob oteс'estvennyh y'с'enyh, bi'ografi'i' kotoryh byli' zaneseny v sai't «Qazaqstan g'alymdary – Y'с'enye Kazahstana».
I'zdani'e v nastoi'aщee vremi'a nahodi'tsi'a v ti'pografskoi' obrabotke.
Spravoс'nai'a i'nformatsi'i'a po telefony': 8727 3191769.