Kazahski'i' agrotehni'с'eski'i' y'ni'versi'tet i'm. S. Sei'fy'lli'na
 
g. Astana, pr. Pobedy, 62
Эlektronnai'a poс'ta: agun.katu@gmail.com
Nomer faksa: +7 (7172) 317-547