Respy'bli'ka Kazahstan, Almaty.
Email: info@ukz.kz
Sai't: www.ukz.kz
 

OBRATNAI'a SVI'aZ

FI'O (obi'azatelno)

Vas' E-Mail (obi'azatelno)

Tekst soobщeni'i'a (obi'azatelno)

Pri'krepi't fai'l (formaty: doc, docx)

Napi's'i'te god obreteni'i'a Nezavi'si'mosti' Respy'bli'ki' Kazahstan.

 
* Trebovani'i'a k pi'smennomy' obraщeni'i'y'